Doç. Dr. Hasan ERSÖZ

1985 Diyarbakır doğumludur. 2008 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İlk görev yeri olarak Çanakkale Ezine Uluköy Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekimlik yaptı. 2009 Ocak ile 2014 Mart arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Mart 2014’te İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekim olarak göreve başladı. 2016 yılında 4 ay süreyle Manisa Devlet Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra 08.08.2016’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve kurucu öğretim üyesi olarak görev aldı. 2020 yılında doçentliğini almıştır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalını kurdu. 2016 yılında daha önce hiç göğüs cerrahisi kliniği olmayan hastanede bir çok ilki yürüterek kliniği önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan, Türkiye’de ve Dünyada çok az merkezde yapılabilen ameliyatları başarıyla uygulayabilen, 2020 itibarı ile 450 üzerinde tıp fakültesi öğrencisi yetiştirmiş bir klinik haline getirdi.


Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) (Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinir) hususunda özel eğitimler aldı. 2019 Yılında Shanghai-Çin’de bulunan Tongji Üniversitesi bünyesinde Shanghai Göğüs Hastanesi’nde Dünyada uniportal VATS lobektomi’nin öncüsü olan İspanyol Göğüs Cerrahı Dr. Diego Gonzales Rivas ve Dr. Jiang Lee gibi önemli isimlerle çalıştı ve bu tarihten itibaren Uniportal VATS Lobektomi ameliyatlarını başarıyla uygulamaya başladı.

image

2020 Yılında yönetim kurulu üyesi olduğu Pektus Derneği ile birlikte “Pektus Derneği İzmir Sempozyumu” nu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesinde yürüterek Ana bilim Dalı’na bir çok uluslar arası ve Ulusal önemli ismi davet etmiştir.Dünyada göğüs deformiteleri ile ilgili en önemli isimlerden birisi olan Prof.Dr. Mustafa Yüksel ile birlikte yürüttüğü Pektus Derneği’nin bir çok önemli faaliyetinde halen görevler üstlenmektedir.

Göğüs Deformiteleri (Pektus Ekskavatum, Pektus Karinatum, Pektus Arkuatum, Poland Sendromu, Rib Flare, Sternal Kleftler) en önemli ilgi alanı olup bu konuda ameliyat yöntemlerini (Nuss, Abramson, Ravitch Prosedürleri) başarıyla uygulayabildiği gibi ameliyatsız tedavi yöntemlerini de (Ortez, Vakum, Bandaj, Fizik Tedavi, Diyet) başarıyla uygulamaktadır.

Akciğer Kanserinin Cerrahi tedavisi ve zor akciğer rezeksiyonları da diğer bir özel ilgi alanı olup yurt dışında almış olduğu eğitimin ardından kapalı yöntemle (VATS) başarı ile uygulamaktadır.

30 yaşında elde etmiş olduğu anabilim dalı başkanlığı ve kurucu öğretim üyeliği görevlerini 6 yıldan daha fazla bir süre boyunca başarı ile yürüten, bir makası bile olmayan kliniğini; asistan eğitimi veren, göğüs cerrahisi hastalıklarının tüm spektrumunun ameliyat edilebildiği, akademik ve hizmet kadrosu genişlemiş ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmış bir klinik haline getiren Dr. Ersöz, erken yaştaki bu akademik başarıları sebebiyle akademisyenlikte doygunluğu yaşamış ve özel sektörde hastalarına daha üst düzey hizmet verebilme gereksinimi hissetmiştir. Bu nedenle 2022 Ekim ayından itibaren üniversitedeki görevinden ayrılarak özel muayenehanesinde hasta kabul etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.