image
image

3D SİLİKON İMPLANT İLE PEKTUS TEDAVİSİ

Pektus Ekskavatum ve Poland Sendromlarının tedavisinde 3D Silikon İmplant yerleştirme uylulanabilmektedir.

Sık sorulan Sorular:

3D Silikon İmplant Nasıl Fayda Sağlar?

Kunduracı göğsü için göğüs kafesindeki çukurluğun içerisi tıpkı meme silikon ameliyatlarında olduğu gibi silikon materyalle doldurulur. Bu silikon materyaller hastanın tomografi görüntüleri esas alınarak kişiye özel şekil verilmiş biçimde kişisel olarak üretilmektedir. Üretim sonrası küçük bir ameliyatla cilt ve kas dokusunun altında ancak çökük olan iman tahtasının üzerinde kalacak şekilde silikon materyal yerleştirilir ve göğüs düzgün bir görünüme kavuşturulur.

image

Poland Sendromunda ise asıl sorun olan pektoral kasların yokluğundan doğan görsel sorun, bu kasın yerine yine kişiye özel olarak üretilmiş olan silikon materyalle doldurularak giderilmektedir.

3D Silikon İmplant ile Pektus Ekskavatum Tedavisinin Nuss ve Ravitch Ameliyatına Göre Üstünlükleri Nelerdir?

En büyük üstünlüğü göğüs boşluğuna girilmemesidir. Ayrıca hastanın ameliyat sonrası iyileşme süreci oldukça kolay ve ağrısız olmaktadır. Hasta ameliyat sonrası hemen normal hayatına dönebilmektedir.Zira kemiği kaldırma gibi ağrıya sebep olan bir prosedür değildir. Üçüncü büyük avantajı da yerleştirilen silikonun bir daha çıkarılma ihtiyacı olmaması dolayısı ile hastanın ömür boyunca bu sebeple bir daha ameliyata ihtiyaç duymamasıdır.Nuss ameliyatında ise barların çıkarılması için 3 yıl sonrasında ayrı bir ameliyata ihtiyaç vardır. Silikon yerleştirme ameliyatında, Nuss ameliyatında nadir de olsa görülebilen Kalp yaralanması ya da ciddi kanama gibi hayatı tehdit edebilen hiçbir komplikasyon riskinin olmaması diğer bir avantajıdır.

image
image

Kimlere Silikon İmplant ile Ameliyat önerirsiniz?

image

Öncelikle Poland Sendromunda rutin kullanılan sırttan öne kas çekme gibi büyük bir ameliyat ve daha fazla kesi yerine küçük bir kesiden silikon implant yerleştirmek kesinlikle daha avantajlı. Bu nedenle tüm Poland Sendromlulara öneririm.

Kunduracı göğsü olanlardan 17 yaş altı olanlara ameliyatsız tedaviler (Vakum, Fizik tedavi ve diyet tedavisi) her zaman önceliğimiz. Ancak hastanın kemik uçlarındaki kıkırdak sertleştiğinde (tıbbi adı epifiz plaklarının kapanması) yani hastanın boy uzaması durduğunda (ki bu yaklaşık 17-18 yaşa tekabül eder) ameliyatsız tedavi seçeneği kalmamaktadır. Bu nedenle bu yaş üzerinde ilk tercihimiz Nuss (kapalı ameliyat) ya da Nuss yapılamıyorsa Ravitch (açık ameliyat) teknikleri ile kemiğin doğru yerine alınmasıdır. Böylece kalp ve akciğer basısı ortadan kalkar, hastanın duruş bozukluğu düzelir, çarpıntı ve çabuk yorulma sorunları giderilir.

Ancak Nuss ve Ravitch ameliyatların bazı riskleri ve hasta adına zorlukları mevcuttur. Mesela Nuss ameliyatından sonra hasta 1 ay boyunca ağrı tedavisi alması gerekmekte, hareketleri kısıtlanmakta ve bakıma ihtiyaç duymaktadır. Sonraki 3-6 ay boyunca hiç spor yapamamakta, barın çıkacağı 3 yıl yapacağı sporlar için kısıtlamalar bulunmaktadır. Okul, iş gibi sebeplerle ameliyat sonrasında bir aylık toparlanma için gerekli vakte sahip olmayan ya da kendine baktıracak kimsesi olmayan bireyler için yine bir spor dalıyla uğraşan ve spor yapmaya devam etmek isteyen bireyler için silikon implant ideal olmaktadır. Bazı aileler ve hastalar Nuss ameliyatında çok nadir olan Kalp yaralanması riskini,her ne kadar düşük ihtimalde olsa, almak istemiyorlar. İşte bu hasta grubunda da hastanın kunduracı göğsü ile kalması uygun olmayabiliyor. Zira hastanın özgüven eksikliği başta olmak üzere “Ruhsal Deformitesi” ve estetik anlamda deformitenin kötü görüntüsünden kurtulması için hastaya bir seçenek sunmuş oluyoruz.

Peki bu yöntem kaç yıldır kullanılıyor ve Dünya da tercih edilen bir yöntem mi?

Doğrusu bu yöntem Avrupa’da yıllardır yaygın olarak kullanılan maalesef biz Türkiye Hekimlerinin adaptasyonunda geç kaldığımız bir yöntem. Fransa da Avrupa Plastik Cerrahi Derneği başkanı Profesör Dr. Chavoin’in 35 yıldan uzun süre ile 800 üzerindeki hastaya uygulamış olduğu ve yaygın bir yöntem. 35 yıldır hastalarının içerisinde silikonları duruyor ve hiçbir sorun olmadan hastalar hayatlarına devam ediyor. Hayatı tehdit edici hiçbir komplikasyonu yok. Tüm uluslararası bilimsel toplantılarda sunumlar yapıyor. Üstelik sadece Dr. Chavoin değil tüm Avrupa’da yaygın olarak yıllardır uygulanıyor.

Üstelik sadece Dr. Chavoin değil tüm Avrupa’da yaygın olarak yıllardır uygulanıyor.

image