Bazı Göğüs Cerrahisi Hastalıkları ve Ameliyatlar Hakkında Bilgilendirmeler


Mediastinoskopi

Mediastinoskopi nedir? : Mediastinum dediğimiz sanal boşluk ki, basitçe tanımlayacak olursak kalp ile akciğer arasındaki alandır; özel bir alet (mediastinoskop) ile boyundan girilerek nefes borusunun dışından ve önünde ilerletilerek bu alana ulaşılması buradan örnekler alınması işlemidir. Bu işlem genel anestezi altında yapılmaktadır, işlem sırasında hasta uyutulur. Hasta ameliyat sabahı hastaneye yatırılır, aslında tamamen ayıldıktan sonra evine yollana bilir ama biz hastayı bir gece hastanede tutmayı tercih ediyoruz.

Ne zaman mediastinoskopi yapılır : En sık uygulandığı yer Akciğer Kanserinin ameliyat öncesindeki evrelemesidir. Eğer buradan alınan lenf bezi biyopsisinde kanser hücresi görülürse hastaya ameliyat önerilmez, diğer tedavi yöntemlerine yönlendirilir.İkinci sıklıkla mediastinuma yerleşmiş lenf bezi ve kitlelerin tanısı için kullanılmaktadır.Riski var mıdır? Deneyimli ellerde yapıldığı zaman büyük riskler taşımaz ama unutulmaması gereken damardan zengin ve hayatsal bölgeye yapılan işlemde bazı sorunlarla karşılaşmak olasıdır.Bu işlem sırasında ölüm yok denecek kadar azdır. (%0.08).
Görülen yan etkiler:

Kanama

Nefes borusu yaralanmaları

İnme

Yemek borusu yaralanmaları

Ses kısıklığı

Yara yeri iltihabı

Hematom

Kardiak aritmi

Kimlere bu işlem yapılmaz: Aşırı büyük guatr, inominat arter anevrizması olan hastalar, kalıcı trakeostomi (nefes almak için boğazdan  nefes borusuna açılan delik) bulunan hastalarda uygulamaz. İkinci kez yapılması ve daha önce kalp ameliyatı geçirmişler de duruma göre uygulanabilir.

image

YASAL BİLGİLENDİRME

Bu site sadece bilgilendirme amaçlı olarak düzenlenmiştir. Bir doktor tarafından muayene edilmeden, tetkikleri incelenmeden ve detaylı bir değerlendirme yapılmadan hastaya herhangi bir tedavi yöntemi uygulanamaz.