Bazı Göğüs Cerrahisi Hastalıkları ve Ameliyatlar Hakkında Bilgilendirmeler


Pnömotoraks

Akciğer zarları arasında hava birikmesine denir. Spontan ve Travmatik olmak üzere ikiye ayrılır. Spontan Pnömotorakslarda Primer ve Sekonder olmak üzere ikiye ayrılır.

Primer Spontan Pnömotoraks (PSP)

Sıklıkla 20-30 yaşlar arasında zayıf uzun boylu erkeklerde, puberte öncesi ve 40 yaşından sonra nadir görülür. Amerika’ da her yıl 20.000 kişide görülmektedir ve 130 milyon $ ekonomik kayba neden olmaktadır. Erkeklerde 5 -6 kat daha fazla görülmektedir. Bir kısmında ailesel yatkınlık söz konusudur kadın pnömotorakslarda yatkınlık daha fazladır. PSP en yaygın nedeni, akciğer apeksinde (üst kısmında) hava keseciklerinin rüptürüdür. Keseciğin patlaması eforda veya istirahat halinde olabilir. Bu hava kesecikleri (blep) neden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Bir takım savlar vardır ama hiç biri kesinlik kazanmış değildir.

• Akciğer üst kısmında daha fazla negatif basıncın olması,

• İskemik nedenler,

• Sigara

• Enfeksiyonlar.

Uzun boylu zayıf astenik tiplerde apeks de hava fazla negatif basınç daha fazladır. Sigara içenlerde SPS daha fazla görülmektedir. Sigara miktarıyla, SPS görülme sıklığı arasında doğru orantı vardır. Fazla sigara içenlerde daha fazla görülmektedir. Tekrarlama oranı sigaraya devam edenlerde sıklığı % 70, bırakanlarda %40 bulunmuştur. Bronş anomalilerin de daha sık görülmektedir. Bu faktör sigaradan bağımsız bir nedendir. Atmosferik basınçlarda değişiklik oldu dönemlerde daha fazla görülmektedir. Akciğerinde bül olan kişilerde uçak seyahati sırasında patlamaya neden olabilir. Klinik Göğüs ağrısı, genellikle ani başlangıçlıdır. Patlayan kısma lokalizedir İstirahat halinde ağrı olur. Nefes darlığı, Orta derecede taşikardi, Hipotansiyon, siyanoz varsa tansiyon pnömotoraks düşünülür. Fizik muayenede: Pnömotorakslı tarafa solunum seslerinde azalma ve solunuma az katılma söz konusudur. Trakea karşı tarafa itilmiş (şift), Pnömotorakslı taraf da interkostal aralıklarda açılma, Vokal fremitusda azalma, hiper-rezonans vardır. EKG değişiklikleri, ayakta direk akciğer grafisinde göğüs duvarından ayrılan viseral plevraya ait gölge izlenir. Bir kısmında plevral sıvı mevcuttur. Bilgisayarlı Toraks Tomografisinde küçük Pnömotorakslar ve büller de izlenir.

Tedavide havanın boşaltılması, hava kaçağının kontrol edilmesi ve tekrarlama olasılığının azaltılması vardır. Gözlem ve nazal oksijen tedavisi, aspirasyon, tüp torakostomi, video yardımlı cerrahi, torakotomi uygulanabilir.

Cerrahi Endikasyonlar: Hava kaçağının 7 günde en uzun sürmesi, tekrarlayan pnömotoraks, bilateral (İki taraflı) pnömotoraks, karşı tarafta pnömotoraks öyküsü, pnömonektomili hastalarda (tek akciğeri alınmışlar da), mesleki nedenler (pilot ve dalgıçlar, uzun yol kaptanları, otobüs şoförleri, dağcılar), hastaneden uzakta yaşayan insanlar, mesleki açıdan çok önemli görevlerde bulunanlar.

image

YASAL BİLGİLENDİRME

Bu site sadece bilgilendirme amaçlı olarak düzenlenmiştir. Bir doktor tarafından muayene edilmeden, tetkikleri incelenmeden ve detaylı bir değerlendirme yapılmadan hastaya herhangi bir tedavi yöntemi uygulanamaz.